• PODSTRANICE

RJEŠENJE O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA J.U.DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ KREŠEVO

ovilustracijaNa temelju članka 12.stavak 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (Sl. novine FBiH bro: 12/03, 34/03), članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Središnja Bosna  broj 11/01.) i članka 25. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670-/08 od 8.V.2008., Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj dana 11.XII.2012. godine, donijelo je:

RJEŠENJE
O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA J.U. DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ KREŠEVO


I

Za članove Upravnog vijeća J.U. Dječji vrtić „Radost“ Kreševo imenuju se:

1. Hrvoje Tvrtković, za člana,
2. Vinko Judi, za člana,
3. Neno Bilić, za člana,
4. Jelena Tadić, za člana,
5. Anela Čelan, za člana.

II

Mandat imenovanih članova Upravnog vijeća traje četri godine počev od 11.XII.2012. godine.  

III

Nadležnosti Upravnog vijeća regulirane su Zakonom i Statutom poduzeća.

IV

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku Općine Kreševo ili na Oglasnoj ploči Općinskog vijeća Kreševo.

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/SBK                                                                              PREDSJEDATELJ
OPĆINA KREŠEVO                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                              Mirsad Beganović
Broj:______________/12.
Kreševo, 11.XII.2012. godine  

 

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Svibanj 2020
N P U S Č P S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png