opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna / Srednjbosanski kanton
Općina Kreševo
Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb
Broj: 03-24-859/15
Kreševo, 20.V.2015. godine
           Na temelju dopisa Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona Središnja Bosna i učestalih prijava o ugibanju pčela, Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb donosi sljedeće
                            P  R  I O P Ć  E  NJ  E
           o uporabi zaštitnih sredstava u poljoprivredi   
1. Biljke u cvjetnoj fazi ne treba tretirati zaštitnim sredstvima.
2. Ukoliko je tretiranje u fazi cvjetanja neophodno, potrebno je obavjestiti pčelare 48 sati prije.
3. Prije uporabe zaštitnih sredstava treba ukloniti travne površine u cvjetnoj fazi.
4. Zaštitna sredstav treba primjenjivati po mirnom vremenu (bez vjetra).
5. Zaštitna sredstva ne primjenjivati kada je temperatura zraka preko 25 stupnjeva.
6. Primjenjivati sredstva u propisanim dozama.
7. Zaštitna sredstva primjenjivati samo uz stručni nadzor.
       Za uspješnu proizvodnju neophodna je međusobna suradnja.
            S poštovanjem.
                                                    pomoćnica općinskog načelnika
                                                        Anita Uskoković dipl.iur.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17