opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Broj: 03-24-708/1/16

Kreševo, 5.4.2016. godine

                                            POZIV

      podizanje novih nasada maline - jesen 2016. godine

Pouzeće „Orange plus“ d.o.o. Sarajevo, kao grupacija kompanije „Crops and Partners“ iz Belgije u partnerstvu sa švicarskim „Caritasom“, poziva sve zainteresirane sa područja općine Kreševo i susjednih općina da se prijave za projekt Sadnja maline u jesen 2016. godine.

- Zainteresirani se trebaju opredjeliti za način uzgoja maline: integralni ili organski uzgoj 

- Broj sadnica i površina po jednom gospodarstvu ograničen je na maksimalno 0,2 hektara

- Svim proizvođačima bit će osigurana:

          - besplatna stručna pomoć agronoma,

          - „Caritasov“ kreditni fond za podizanje novih zasada putem LOK-mikrokreditne fondacije.

- Za sve proizvođače malina  garantira se otkup od strane poduzeća „Orange plus“ d.o.o., hladnjača Dugo polje, Kiseljak


Prijave se mogu vršiti najkasnije do 6.5.2016. godine u:

- Općini Kreševo,ured broj 3 ili na telefon općine 806- 602,

- Zemljoradničkoj zadruzi „Zadruga Kreševo“

- „Orange plus“, na telefone 061/185- 159 i 063/494- 688,

- švicarski „Caritas“, na telefon 033/ 210 704.

Sa prijavljenim proizvođačima na temu daljnih aktivnosti bit će održan  sastanak.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17