opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Broj: 03-24-sl.-2/16

Kreševo, 16.3.2016. godine

      Na temelju  Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ( „Službene novine F BiH“, broj: 60/14) i Naputka za ostvarenje kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu, ova služba donosi:

                                   P  R  I  O  P  Ć  E  N  J  E

 

Pozivaju se poljoprivrednici, potencijalni korisnici novčanih sredstava federalne i kantonalne podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji da, sukladno navedenim propisima Federalnog i Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, podnesu prijavu početka proizvodnje na obrascu P-1 i  zahtjev za ostvarenje podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu na obrascu Z-1.

Rokovi za prijavu pojedinih proizvodnji su kratki pa bi bilo dobro da poljoprivrednici koji žele ostvariti podršku što prije dođu, upoznaju se sa rokovima, kriterijima za ostvarenje podrške i tako na vrijeme podnesu kompletne prijave i zahtjeve.

Proizvodnje na koje treba obratiti pažnju su: Proizvodnja goveđeg mesa-tov junadi, Uzgoj rasplodnih junica, Stimulacija farmskog uzgoja krava, Pčelarstvo, Podizanje novih zasada maline, Podizanje novih nasada jagoda i jagodastog voća, Podizanje novih nasada visokostablašica, Ugradnja sistema navodnjavanja (kap po kap)...

Prijavu početka proizvodnje i zahtjev za ostvarenje novčane podrške, kao i druge informacije vezane za ostvarenje novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji mogu se izvršiti i dobiti u nadležnoj službi općine ured broj 3, telefon broj 806 602.

                                                               
                                                                 pomoćnica općinskog načelnika

                                                                       Anita Uskoković, dipl. iur.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17