opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski kanton
Općina Kreševo
Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb
Broj: 03-24-sl.-2/15
Kreševo, 3.7.2015. godine
Na temelju  Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BiH“, broj: 60/14) i Naputka za ostvarenje kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2015. godinu ova služba donosi
                                        P  R  I  O  P  Ć  E  N  J  E
Pozivaju se poljoprivrednici, potencijalni korisnici novčanih sredstava federalne i kantonalne podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, da sukladno navedenim propisima Federalnog i Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  podnesu prijavu početka proizvodnje na obrascu P-1 i zahtjev za ostvarenje podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2015. godinu na obrascu Z-1.
Rokovi za prijavu pojedinih proizvodnji su kratki pa bi bilo dobro da poljoprivrednici koji žele ostvariti podršku što prije dođu, upoznaju se sa rokovima, kriterijima za ostvarenje podrške i tako na vrijeme podnesu kompletne prijave i zahtjeve.
Proizvodnje na koje treba obratiti pažnju su: Proizvodnja goveđeg mesa-tov junadi, Uzgoj rasplodnih junica, Stimulacija farmskog uzgoja krava, Pčelarstvo, Podizanje novih zasada maline, Podizanje novih nasada jagoda i jagodastog voća, Podizanje novih nasada visokostablašica...
Prijavu početka proizvodnje i zahtjev za ostvarenje novčane podrške, kao i druge informacije vezane za ostvarenje novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji mogu se izvršiti i dobiti u nadležnoj službi općine ured broj 3. , telefon broj 806 602.
                                                                
                                                                Pomoćnica općinskog načelnika
                                                                       Anita Uskoković, dipl. iur.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17