opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

sluzba czOBAVIJEST 

Obavještavaju se građani općine Kreševo da će Federalna uprava za civilnu zaštitu (FUCZ), kao i svake godine, obavljati  aktivnosti na uklanjanju ruševina na području KSB/SBK, pa tako i na našoj općini. 

Dužnost građana je da u propisanom roku podnesu prijavu Službi za civilnu zaštitu te da imaju potpisanu i ovjerenu izjavu o suglasnosti za uklanjanje ruševine (kuće) koja će biti predmet rada grupe za uklanjanje ruševina.

Općinska služba za civilnu zaštitu dužna je da osigura deponiju za odlaganje šuta s radilišta.

Krajnji rok za prijavu nadležnoj Službi je 15.06.2013. godine.                                                                                                                              

 

                                 POMOĆNICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

                      Zlatica Kuliš,

                                                                                                                   dipl.ing.građ.                                                                                                    

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17