opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

sluzba cz                            OBAVIJEST

 U općem društvenom interesu s aspekta  „ZAŠTITE OD POŽARA“,obavještavamo svo pučanstvo općine Kreševo,radi poduzimanja obveznih preventivnih mjera prigodom obavljanja proljetnih radova i slično tj. da ne obavljaju paljenje (korova,niskog raslinja, i sl),na livadama,njivama,dvorištima,pogotovo u blizini šumskih kompleksa kao i označenih minskih polja kako nebi došlo do neželjenih posljedica.

Paljenje se može obavljati samo uz nadzor (Vatrogasnog društa,policije),uz prethodnu najavu.

 Građani su dužni prijaviti svako nedozvoljeno paljenje,koje ugrožava ljude,materijalna dobra i okoliš,a u slučaju nastanka požara da obavijeste:

 

     PU Kreševo:                tel.br.            800 - 290

 

     Služba CZ-a                                     806-602 

                                                          063/352-411                                                                                                                                               063/ 338-607

 

U slučaju namjernog paljenja (korov,smeće i sl.)i izazivanja požara slijede kaznene mjere,predviđene člankom 196.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i članka 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Za prekršioce kazne se kreću u rasponu od 500,00 do 1.500.00 KM.

 

                                       NAČELNIK OPĆINE KREŠEVO

                                                     Zdravko Miličević

 

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17