opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

sluzba cz

U srijedu, 13.III.2013. godine održana je sjednica Stožera civilne zaštite općine Kreševo. Na sjednici je razmatran sljedeći

 

 DNEVNI RED:

1) Izvješće o korištenju financijskih sredstava ostvarenih temeljem posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

2) Izvješće Službe za financije, društvene djelatnosti i opću upravu o utrošku financijskih sredstava u 2012. godini

3) Informacija Policijske stanice Kreševo o psima lutalicama na općini Kreševo

4) Program aktivnosti Stožera civilne zaštite općine Kreševo za 2013. godinu

5) Program saniranja „divljih“ deponija otpada i čišćenja devastiranog okoliša na općini

6) Tekuća pitanja

Poseban naglasak dat je na obuci i opremi Službe civilne zaštite, kao i na organiziranju povjerenstava civilne zaštite u naseljenim mjestima. Također, po pitanju zbrinjavanja pasa lutalica na našoj općini, donesen je zaključak o formiranju povjerenstva koje će rješavati problematiku pasa lutalica sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Obučavanje vatrogasnih postrojbi i pribavljanje adekvatne opreme je jedan od najbitnijih zadataka u budućem periodu, ovisno o mogućnostima i finansijskim sredstvima. Na kraju se najviše raspravljalo o problemu onečišćavanja okoliša. Predložena je akcija čišćenja okoliša na našoj općini, saniranje  divljih deponija, te uključivanja građana i buđenje svijesti o čuvanju okoliša.

Jednoglasno su usvojene sve odluke iz dnevnog reda.

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17