opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Jučer je održan sastanak Stožera Civilne zaštite općine Kreševo.
402

Sastanku su nazočili općinski načelnik Renato Pejak, njegove pomoćnice Zlatica Kuliš, Anita Uskoković i Ankica Tvrtković, namještenik za mjere zaštite i spašavanja Davor Kožul, predsjednik Općinske organizacije Crvenog križa Josip Šakić, zapovjednik Policijske stanice Kreševo Juro Čuturić, ravnateljica Doma zdravlja kreševo Dijana Ban, direktor JKP. „Kostajnica“ Jozo Marić te ravnatelj Veterinarske postaje Kreševo Juro Čalaga.

Nakon razmatranja i usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, razmotreni su i usvojeni i Izvješće službe za financije, društvene djelatnosti i opću upravu o utrošku financijskih sredstava za 2016. godinu, Plan  korištenja financijskih sredstava ostvarenih temeljem posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2017. godinu te Program aktivnosti Stožera Civilne zaštite općine Kreševo za 2017.godinu.
Usmena izvješća podnijeli su članovi Stožera, svatko iz svoje oblasti (Civilna zaštita, Policijska stanica, Dom zdravlja, Crveni križ, Veterinarska stanica, „Kostajnica“ i dr.), a svi zaključci su usvojeni jednoglasno.
404
403

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17