opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Općina Kreševo aplicirala je na natječaju pod nazivom "Energetska učinkovitost u udruženjima općina" te je predložila projekt "Utopljavanje gradske športske dvorane" u vrijednosti cca 21.000 eura.

Za implementiranje navedenog projekta zadužen je  Savez općina i gradova FBiH u suradnji sa Njemačkom agencijom za međunarodni razvoj (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda (ORF EE).
Ideja projekta dio je šire inicijative za promociju izgradnje kapaciteta u provedbi mjera energetske učinkovitosti na temelju modela optimalnih troškova te sukladno zakonskim odredbama države i nacionalnim akcijskim planovima za energetsku učinkovitost.
Tim povodom danas su u terenskom posjetu općini Kreševo bili predstavnici Njemačke agencije za međunarodni razvoj (GIZ) Dubravka Bošnjak i Vildan Gurda, evaluator projekta Haris Lulić te predstavnica Saveza općina i gradova FBiH, Jelena Bašić.
Općina Kreševo ušla je u uži krug potencijalnih korisnika sredstava projekta, a posjet je pokazao da su prepoznati vrijednost i značaj kandidiranog projekta.
ORF EE će u uskoj suradnji sa Tehničkim timom odabrati projekte koji će financirati u okviru WP 3 paketa (work package).


Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17