opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Prije nekoliko dana stigle su nove kante za smeće, a jučer su u krug JP "Komunalno" dopremljeni i kontejneri.

Riječ je o donaciji švedske razvojne agencije SIDA, o čemu smo već pisali. Donacija je vrijedna 114.000 eura, a sastoji se od novog namjenskog vozila za odvoz otpada, 150 kanti za smeće i 51 kontejnera.

Uskoro će biti uveden potpuno novi, drugačiji način odlaganja otpada, koji uključuje njegovo razvrstavanje. Zbog toga su u toku i radovi na izradi tzv. “zelenih otoka”, odnosno mjesta gdje će biti smješteni kante i kontejneri u koje će biti odlagan razvrstani otpad (staklo, plastika i papir). Do kraja godine bi naseljena mjesta Kreševo, Vranci, Kojsina i Troska trebali biti u potpunosti pokriveni “zelenim otocima”.

Selektivno prikupljanje otpada, odnosno njegovo razvrstavanje, trebalo bi vremenom donijeti značajne efekte na ekološkom, ali i na ekonomskom planu. Da bi projekt uspio u svojoj namjeni, građani će morati promijeniti ustaljene navike. Dugoročni plan predviđa i izgradnju tzv. “komunalnog dvorišta”, odnosno mjesta gdje će se razvrstani otpad reciklirati i iskoristiti, čime je korist dvostruka: reciklirani materijal moći će biti ponovno upotrijebljen, a gomile smeća kojima zatrpavamo odlagališta postat će suvišna i nepotrebna stvar.Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17