opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Matični ured Općine Kreševo ovih dana je započeo sa izdavanjem izvoda iz matičnih knjiga i za građane rođene na teritoriju drugih općina u Federaciji BiH.

U Ministarstvu unutarnjih poslova FBIH je 12. maja ove godine stavljen u funkciju Jedinstveni centralni registar, čime je službeno počela testna faza funkcionisanja Centralnog matičnog registra (CMR). Ovaj registar omogućava građanima iz 78 općina u Federaciji BiH i grada Mostara da dobiju izvode iz matičnih knjiga u bilo kojem dijelu Federacije, bez obzira na mjesto prebivališta.

Kompletne elektronske baze matičnih knjiga unesene su u novi informacijski sustav sa jedinstvenom elektronskom bazom podataka, a građanima se mogu izdati verificirani podaci navedeni u izvodima iz matičnih knjiga, tj. podaci koji su usklađeni u elektronskoj bazi podataka i u matičnim knjigama.

U kasnijim fazama implementacije projekta Centralnog matičnog registra planirano je da nadležne državne institucije imaju mogućnost provjere podataka iz matičnih knjiga, te će se omogućiti da županijski MUP-ovi, umjesto općina, prilikom izdavanja biometrijskog pasoša ili elektronske lične karte, rade na elektronskim provjerama podataka u matičnim knjigama.


Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17