opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

U općinskoj vijećnici jutros je održana tematska sjednica Općinskog vijeća na kojoj je raspravljano o reguliranju komunalnih djelatnosti na području općine.

Najvažnije komunalne djelatnosti su vodoopskrba te prikupljanje, odvoz i odlaganje smeća, a upravo u tom segmentu problemi su prisutni godinama. Općinski načelnik Radoje Vidović je na početku sjednice iznio kratak presjek stanja i pobrojao probleme, naglasivši pritom da je trenutačno stanje neodrživo, pogotovo u situaciji kad o vodoopskrbi brine jedno, a o smeću drugo poduzeće (JKP „Komunalno“ i JKP „Kostajnica“), a dao je i konkretne prijedloge za rješavanje problema.

Nakon jednosatne rasprave vijećnici su jednoglasno usvojili nekoliko odluka i zaključaka. Usvojena je Odluka o pokretanju stečajnog postupka u JKP „Komunalno“, s tim da će komunalci do daljnjeg nastavljati obavljati redovite poslove i zadatke, Odluka o davanju suglasnosti na zaduženje JKP „Kostajnica“ u iznosu od 230.000 KM s rokom otplate od pet godina i najvišom kamatnom stopom od 8,5 %, Odluka o davanju sudužništva od strane Općine za podizanje spomenutog kredita, Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje Općine i Odluka o načinu zaduživanja (ukoliko banke ne odobre kredit JKP „Kostajnica“), Odluka o davanju suglasnosti na to da Općina pokrije troškove stečajnog postupka JKP „Komunalno i Odluka o prebacivanju koncesije za korištenje izvora za vodoopskrbu na JKP „Komunalno“ na JKP „Kostajnica“.

Donesen je i Zaključak o preuzimanju djelatnika JKP „Komunalno“ (nakon stečaja) od strane JKP „Kostajnica, Zaključak da se općinski načelnik zadužuje da za narednu sjednicu Vijeća predloži Nacrt Odluke o komunalnom redu na području općine, Zaključak da Upravni odbor JKP „Kostajnica“ predloži kandidate u Odbor za reviziju, dostavi prijedloge poslovnika i drugih akata, Plan poslovanja, te da uprava poduzeća bude premještena u prostorije JKP „Komunalno“ uz potpisivanje ugovora o zakupu s pravom prvenstva, kao i da uprava JKP „Kostajnica“ svaka tri mjeseca dostavlja općinskom načelniku izvještaj o radu u koji će biti uključen i financijski izvještaj.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17