opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Regionalni centar za zaštitu okoliša za centralnu i istočnu Evropu - Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH) i Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH potpisali su u veljači ove godine Ugovor o implementaciji projekta za pružanje potpore lokalnim zajednicama u izradi Lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP-a) u Federaciji BiH.

U projekt su uključene općine Kreševo i Pale-Prača. Projekt potpore općinama u izradi lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP-a) ima za cilj pripremiti odgovarajući strateški razvojni program „LEAP dokument“ kao osnovni dokument vizije dugoročnog održivog razvoja koji treba osigurati konkretne kratkoročne i dugoročne aktivnosti s ciljem poboljšanja stanja okoliša.

Projekt omogućuje okupljanje predstavnika različitih interesnih skupina koje usko surađuju i dogovaraju zajedničke prioritete i akcije koje je potrebno poduzeti u svrhu rješavanja okolišnih problema u njihovim zajednicama.

U okviru projekta, uz sudjelovanje javnosti, bit će obavljena procjena stanja okoliša, identificirani i procijenjeni okolišni problemi, utvrđeni prioriteti i određene aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi.

Glavni sudionici u procesu izrade LEAP-a bit će predstavnici lokalne administracije, lokalnih zajednica, predstavnici poslovnog sektora, zdravstvenih i obrazovnih institucija, nevladinih organizacija i asocijacija te medija.

Za svaku od općina uključenih u projekt bit će osigurana nepovratna finansijska sredstva u iznosu od 7.000 KM za implementaciju odabranog projekta iz LEAP-a, pri čemu se općine obvezuju osigurati dodatna, vlastita sredstva za implementaciju projekta u iznosu ne manjem od 7.000 KM.

Rok za izradu LAEP-a je godinu dana, a u obje općine bit će imenovani savjeti za njegovu izradu i realizaciju.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17