opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Općina Kreševo
Služba za civilnu zaštitu, urbanizam,
imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
Broj:_______________
Datum:17.III.2014.god.
OBAVIJEST
U općem društvenom interesu s aspekta zaštite od požara, obavještavamo pučanstvo općine Kreševo da su dužni poduzimati obvezne preventivne mjere prigodom obavljanja proljetnih radova, tj. da ne obavljaju paljenje (korova, niskog raslinja i sl) na livadama, njivama, dvorištima, pogotovo u blizini šumskih kompleksa, kao i označenih minskih polja, kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.
Paljenje se može obavljati samo uz nadzor (nadležne službe, vatrogasnog društa, policije) uz prethodnu najavu.
Građani su dužni prijaviti svako nedozvoljeno paljenje koje ugrožava ljude, materijalna dobra i okoliš, a u slučaju nastanka požara obavijestiti
      
PS Kreševo, tel.: 800 - 290
Služba CZ, tel.: 806-602, 806 -  466, 063/352-411,  063/338–607
U slučaju namjernog paljenja (korov, smeće i sl.) i izazivanja požara, slijede kaznene mjere, predviđene člankom 196. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i članka 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Kazne za prekršitelje kreću se u rasponu od 500 do 1.500 KM.
  
                                                            POMOĆNICA OPĆINSKOG NAČELNIKA
                                                                                       Zlatica Kuliš

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17