opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za transfere: TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLJEĐATRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIHTRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJUTRANSFER ZA MLADETRANSFER ZA INSTITUCIJE ZNANOSTI I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINUTekst Javnog poziva za svaki od transfera, s prijavnim obrascem, može se preuzeti na web-portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: https://fmks.gov.ba/financiranje/javni-pozivi-i-konkursiRok za dostavljanje prijava je 25. 04. 2023. godine.Prijave je potrebno dostaviti isključivo putem pošte na adresu:Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športaObala Maka Dizdara 271 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

kultura.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17