opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

323534216_729965351613232_5059255983728080009_n.jpg

 

Danas se završavaju radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Polje - Volujak.

Točnije, radi se o dionici od Paškine Kave do skretanja za Mratiniće.

Nakon otvorenog postupka javne nabave najpovoljniji ponuđač je bio Ado-Trans d.o.o., a ukupna vrijednost radova je iznosila 186.903,00 KM bez PDV-a. 

Općina Kreševo je sredstva za financiranje ovih radova osigurala preko Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Zbog problema tehničke prirode radovi su izvođeni nekoliko tjedana duže od planiranog.

Općinski načelnik i općinske službe se zahvaljuju mještanima na strpljenju. Izvođenje radova je trajalo duže od predviđenog kako bi se ispoštovale sve stavke iz projekta i kako bi se došlo do najboljih tehničkih rješenja problema koji su nastali na terenu.

Nakon asfaltiranja u planu je rješavanje odvoda površinske vode na dionici Paškina Kava - ''Partizansko groblje''. Trasa odvodnih cijevi je određena i vlasnici parcela kroz koje će prolaziti su dali suglasnosti.

 

321619005_1549916892120187_4373287697351446174_n.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17