opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama potpora udrugama potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022.godinu.

 

1. CILJEVI PROGRAMA:

 

-Unapređenje sposobnosti potrošača da adekvatno i shodno svojim pravima, obvezama i osiguranoj zaštiti, informirano i kritički reagiraju na tržištu,

 

-  Stvaranja i poboljšanja uvjeta za rad udruga kroz sufinanciranje režijskih troškova,

 

- Provođenje projekata informiranja i edukacije potrošača kroz održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica, okruglih stolova, učešća u TV emisijama, izdavanja informativnih letaka, brošura i ostalih informativnih materijala, kao i savjetovanje i podrška potrošačima u rješavanju pritužbi ili sporova s trgovcima i/ili davaocima usluga.

 

 

2. PRAVO UČEŠĆA:

 

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju udruge potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, registrirane u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02) i Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 32/01).

 

 

Više informacija možete pronaći na stranici MINISTARSTVA.

 

 

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17