opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za transfere:

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, s prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: https://fmks.gov.ba/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi

 

Rok za dostavljanje prijava je 3.6.2022. godine.

Prijave je potrebno dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

 Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

 

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

 

Sve  ostale  informacije,  vezano  za Javni poziv, zainteresirani mogu pronaći na stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta

 

Screenshot_1-563x353-1.png

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17