opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03) i Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaj privredi” utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu broj: 01-11.7-2897/2022 od 14.04.2022.godine, Ministarstvo privrede raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA ODABIR PRIVREDNIH DRUŠTAVA, OBRTNIKA, TRGOVACA NA MALO (šifri osnovne djelatnosti 47.11 I 47.19), I FIZIČKIH LICA KOJA SU U PROCESU REGISTRACIJE NOVOG OBRTA ZA SUFINANCIRANJE DIJELA DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA I SUFINANCIRANJA DIJELA MINIMALNE NETO PLATE ZA RADNIKE KOJI SE VEĆ NALAZE U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA

JAVNI POZIV (preuzimanje dokumentacije)

Obrazac zahtjeva za fizička lica koja se nalaze u procesu osnivanja novog obrta (preuzimanje dokumentacije)

Obrazac Zahtjeva za privredna društva, postojeće obrtnike i trgovce na malo šifri osnovne djelatnosti 47.11 i 47.19 (preuzimanje dokumentacije)

Izjava o namjenskom korištenju sredstava (preuzimanje dokumentacije)

Javni poziv za odabir privrednih društava, obrtnika, trgovaca na malo (šifri osnovne djelatnosti 47.11 i 47.19), fizičkih lica koja su u procesu registracije novog obrta, a kojima će se raspodijeliti financijska sredstva za sufinanciranje dijela doprinosa za zapošljavanje novih radnika i za sufinanciranje dijela minimalne neto plate za radnike koji se već nalaze u radnom odnosu kod poslodavca.

Pravo na podnošenje prijave na javni poziv imaju:

a) privredna društva i obrtnici kao i fizička lica koja obavljaju djelatnosti trgovine na malo i/ili trgovinskih usluga na malo registrirana kod nadležnog općinskog organa uprave za oblast trgovine (šifre osnovne djelatnosti 47.11 i 47.19), a koji imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona;

b) fizička lica koja se nalaze u procesu osnivanja novog obrta koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona na dan prijave na Javni poziv.

 

Ministarstvo_gospodarstva_SBK1.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17