opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, poduzetnici, zadruge, te mikro, mala i srednja poduzeća, s projektima koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu, a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, meda, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV).

Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM.

Sufinanciranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.
Prijave će se podnositi putem online platforme javnipoziv.undp.ba.

Prijave se mogu podnijeti od 05. svibnja 2022. godine, dok je krajnji rok 07. lipanj 2022. godine do 17:00 sati.
Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Više informacija o javnom pozivu možete dobiti klikom OVDJE.

 

UNDP.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17