opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Iz dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu financiranja/sufinanciranja projekata i programa koji se odnose na:

  1. Zaštitu prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
  2. Učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu mogu ostvariti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu s važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

Detaljnije na stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

 

Federalno_min._obrazovanja_i_znanosti.png

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17