opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen tekst) i člana 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju (Službene novine SBK broj 4/17), Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

KONKURS za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2021/2022 godinu.

KONKURS

PRIJAVA NA KONKURS/NATJEČA

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17