• PODSTRANICE

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelje Srednje škole „Kreševo"

Temeljem članka 102. Zakona o srednjem školstvu Županije Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona („Sl.novine ŽSB/SBK broj 11/01), suglasnosti Ministarstva obrazovanja znanosti kulture i športa Županije Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona broj: 03-38-727/15 od 5.8.2015.godine te članka 129. Stavka 5. Statuta Srednje škole „Kreševo“, Školski Odbor Srednje škole „Kreševo“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja škole

 

Osim općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjem školstvu Županije Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona i pravilima škole.

Uz prijavu na natječaj i kraći životopis kandidati su dužni dostaviti i sljedeće dokumente:

 

 

  • diplomu o obrazovanju VII. stupnja stručne spreme ili 300 ECTS bodova

  • dokaz o ispunjavanju uvjeta za nastavnika ili pedagoga

  • minimalno pet (5) godina radnog iskustva u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu rada

  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za nastavnika

  • uvjerenje o državljanstvu

  • izvod iz matične knjige rođenih

  • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ( ne starije od šest mjeseci)

  • Dokaz o radnom iskustvu ( kopija radne knjižice i uvjerenje poslodavca o dužini neposrednog rada u obrazovanju)

  • Dokaz o poznavanju rada na računaru (dostaviti potvrdu ili uvjerenje registrirane ustanove za obavljanje te djelatnosti)

 

 

Natječaj za navedeno radno mjesto otvoren je petnaest (15) dana od dana objave.

Napominjemo da nepotpune i nepravovremene prijavnice neće biti razmatrane.

 

 

Prijavnice dostaviti osobno u Tajništvo škole ili poštom na adresu Srednja škola „Kreševo, Troska 2A 71260 Kreševo, s naznakom za „Natječaj za ravnatelja“

 

 

Kreševo, 28. kolovoza 2015. godine.

 

                                                                                                                  Školski Odbor

                                                                                                        Srednje škole „Kreševo“

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Veljača 2020
N P U S Č P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png