• PODSTRANICE

Članci

Javni natječaj za dodjelu stipendija

Bosna i Hercegovina
F BIH
KSB/SBK
OPĆINA KREŠEVO
K R E Š E V O
Broj:02-38-1326
Kreševo, 18. lipnja 2014. godine  
Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 08.V.2008. godine, načelnik Općine Kreševo raspisuje
 
JAVNI   NATJEČAJ
za dodijelu stipendija studentima  II., III., IV. i V. godine studija Bolonjskog sustava studiranja te studentima magistarskog i doktorskog studija sa područja općine Kreševo u akademskoj 2013./2014.
I
Raspisuje se Javni natječaj za dodijelu studentskih stipendija Općine Kreševo redovitim studentima  prvog i drugog ciklusa  Bolonjskog sustava studiranja te studentima magistarskog i doktorskog studija za akademsku 2013./2014. godinu.
Stipendije se dodijeljuju za akademsku 2013./2014. godinu i isplaćivat će se u 10 jednakih mjesečnih obroka.
Visina mjesečne stipendije utvrdit će se sukladno  proračunskim mogućnostima Općine Kreševo i bit će regulirana ugovorom o stipendiranju.
II
Pravo prijave na natječaj za dodijelu stipendije Općine Kreševo imaju redoviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
-da su državljani BiH,
-da imaju prebivalište na području općine Kreševo,
-da ne primaju stipendiju od drugog davatelja.
Za studente prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja:
- da nisu stariji od 26 godina
- da su u statusu redovitog studenta
Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog kućanstva.

III
Prioritet pri dodjeli stipendija imat će studenti koji studiraju fakultete za deficitarna zanimanja,
i to:
        -zdravstvenih znanosti,
       - prirodoslovno-matematičkih znanosti (prednost ima studij matematike),
        -tehničkih znanosti.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodijelu stipendija su:
- uspjeh u učenju,
- da nisu ponavljali godinu studija,
- socijalno-ekonomski status,
- godina studija.
IV
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
- uvjerenje o državljanstvu,
-,potvrda o prebivalištu,
-,potvrdu o statusu redovitog studenta u 2013./2014.
- fotokopiju indeksa.
- uvjerenje visokoškolske ustanove s prijepisom ocjena iz prethodne godine studija i izračunatim prosjekom,
- ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja,
- izvadak iz matične knjige rođenih,
- kućnu listu.
Dokaze o statusnim povlasticama:
- dokaz o invalidnosti roditelja ili kandidata,
- uvjerenje Centra za socijalni rad da je student iz obitelji korisnika stalne socijalne pomoći,
- uvjerenje o statusu djeteta bez oba roditelja.
Dokaze o socijalnom statusu-obiteljski standard:
- uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove  obiteljskog domaćinstva,
- za sve članove domaćinstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine, ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,
- za sve članove obiteljskog domaćinstva uvjerenje da su redoviti učenici, studenti ili se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje,
- potvrdu o visini dohotka. Samo za članove zajedničkog domaćinstva koji prihode ostvaruju samostalnim radom-obrt, poljoprivreda i sl. (nadležna porezna uprava),
- dokaz o drugim prihodima obiteljskog domaćinstva.
V
Rok za podnošenje prijava je  21 dan od dana objave Natječaja.
Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti, osobno,  u pisarnici Općine Kreševo ili putem pošte na adresu:
Općina Kreševo, Ul fra.Grge Martića 49, Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodijelu stipendija, uz naznaku „prijava na natječaj - ne otvarati“
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Kreševo ili na tel. br. 806-602.
                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                    
                                                                       Radoje Vidović
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Srpanj 2019
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png