• BANNER

  O KREŠEVU

  Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a
  zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

 • BANNER 1

  Vodič za investitore

  Najniže naknade za građenje u BiH, građevinska i urbanistička dozvola samo 16,00 KM/m2...
  dobar geo boložaj, susretljiva i brza administracija, visokokvalificirana radna snaga...

 • BANNER 2

  Kreševo - TURIST INFO

  Brdski biciklizam, planinarenje, speleologija, minerologija, jahanje, lov i ribolov

  Sajam minerala i fosila, Outdoor foto&film festival 3fok, vjerski turizam, muzej, kultura, sport...

NOVOSTI

Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi jednog od sljedećih navedenih područja:

 1. Obrazovanje
 2. Kultura
 3. Humanitarno djelovanje
 4. Sport
 5. Okoliš

Vrijeme trajanja

6.03. - 14.04.2017. godine

Sve prijave na Natječaj mogu se podnijeti najkasnije do 14.4.2017. godine do 16 sati na način kako je to definirano ovim pravilima u dijelu „Način prijave projekata“.

Uvjeti sudjelovanja 

Sudionici Natječaja mogu biti samo pravne osobe (udruženja, savezi, klubovi, javne ustanove i druge vrste institucija/organizacija) s registriranim sjedištem u Bosni i Hercegovini, čiji su projekti isključivo namijenjeni za pomoć osobama u dobi do 18 godina i osobama pod starateljstvom

Sudionik Natječaja može prijaviti samo jedan projekat u jednoj od definisanih pet kategorija

Sudionik Natječaja može prijaviti samo onaj projekat čija je realizacija planirana u periodu od 1.08.2017. do 31.07.2018. godine.

Sudionici Natječaja sami snose troškove prijave.

Između učesnika Konkursa s jedne strane, te Raiffeisen banke i/ili njenih zaposlenika s druge strane, ne smije biti bilo kakvih sukoba interesa (npr. rodbinske veze)

Način prijave projekata

Neophodno je preuzeti elektronsku Prijavnicu za Konkurs ovdje.

Prijavnicu je potrebno elektronski popuniti, isprintati i zajedno sa pratećom dokumentacijom poslati putem pošte na sljedeću adresu:

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Marketing i korporativne komunikacije&upravljanje održivošću
Zmaja od Bosne bb (Zgrada „A“)
71000 Sarajevo
s naznakom “Konkurs za dodjelu sponzorstava/donacija“

Kompletiranu dokumentaciju za prijavu na Konkurs moguće je
dostaviti/predati i na Protokol Banke na istoj adresi.
Prateću dokumentaciju koju je neophodno priložiti uz Prijavnicu čini:
1. Opis projekta sa navedenim planovima, ciljevima, očekivanjima, načinom evaluacije itd., ne duži od četiri stranice A4 formata kucanog teksta u fontu Times New Roman, veličine slova 11 ili 12
2. Financijski plan projekta (prihodi, rashodi, plan izvora finansiranja)
3. Kopija rješenja o registraciji udruženja/organizacije nosioca projekta – i to sa posljednjim statusnim izmjenama, ne starijeg od 6 mjeseci
4. Kopija lične karte odgovornog lica udruženja/organizacije nosioca projekta
5. Finansijski izvještaji (bilans stanja i bilans uspjeha) o poslovanju udruženja/organizacije nosioca projekta u 2016. godini
6. Biografije voditelja projekta i odgovornog lica udruženja/organizacije nosioca projekta
7. Instrukcija za uplatu sredstava samo u slučaju da je nosilac projekta javna ustanova koja posluje trezorski; instrukcija treba sačinjavati sljedeće podatke: broj transakcijskog (trezorskog) računa, ime banke kod koje se isti vodi, vrstu prihoda, šifru općine i broj budžetske organizacije

Podnošenje prijave na Natječaj podrazumijeva predaju kompletirane dokumentacije na poštu ili direktno u prostorije Banke do definisanog vremenskog roka

Dostavljena dokumentacija za prijavu na Konkurs se ne vraća učesniku Konkursa bez obzir na ishod prijavljenog projekta

Raiffeisen banka zadržava pravo tražiti učesniku Konkursa i dodatnu dokumentaciju koju je isti u obavezi obezbijediti u traženom roku (npr. uvjerenja o nekažnjavanju ili nevođenju krivičnog postupka i sl.)

VAŽNO!

Na Natječaju neće biti razmatrana:

- prijave fizičkih lica,

- prijave projekata koji se ne odnose na definisana područja i kategorije korisnika,

- prijave projekata čija realizacija nije planirana u skladu sa definisanim periodom realizacije iz ovih pravila

- prijave koje se podnesu nakon definisanog vremenskog roka,

- prijave koje ne budu sadržavale kompletiranu dokumentaciju definisanu ovim pravilima (Prijavnica i prateća dokumentacija)!

Način odabira projekata

Odluku o dodjeli sponzorstava/donacija donosit će posebna komisija koju imenuje Raiffeisen banka

Raiffeisen banka zadržava pravo dodijeliti sponzorstvo/donaciju sudioniku Natječaja u djel0mično zatraženom iznosu

Objava rezultata

Rezultati Natječaja objavljuju se najranije 70 (sedamdeset) dana od dana zatvaranja Konkursa i to u dnevnim novinama Dnevni avaz, Dnevni list i Euroblic, te na web stranici banke www.raiffeisenbank.ba

Odobreno sponzorstvo/donacija i uplata sredstava dalje se realizuju u skladu sa procedurama Raiffeisen banke o čemu se svaki dobitnik sponzorstva/donacije naknadno blagovremeno informira

Dobitnici sponzorstva/donacije dužni su, na zahtjev Raiffeisen banke, u bilo kojem trenutku, dostaviti pisani izvještaj i dokaze o realizaciji projekta za koji je Banka sredstva odobrila i uplatila.

IZDVOJENI JAVNI NATJEČAJI

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

NAČELNIK, SLUŽBE, VIJEĆE

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Studeni 2017
N P U S Č P S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png