menu item
menu item
menu item jahanje
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item kultura
menu item sport

Srednjovjekovne nekropole sa stećcima

Na lokalitetu Brdo, oko 800 metara sjeverno od Deževica, nalazi se najbrojnija nekropola na kreševskom području. Iako je u stručnoj literaturi navedeno da se na Brdu nalazi 58 stećaka, istraživanja terena obavljena tijekom posljednjih nekoliko godina otkrila su ispod površine zemlje još mnogo stećaka, a tek bi istraživanja većeg obujma mogla dati konačan broj. 

                Od 58 otprije poznatih stećaka, tri su ukrašena, ali su mnogobrojni ukrasi otkriveni na tek pronađenim stećcima. Svi imaju “stopu” (proširenje) u donjem dijelu, a na nekim mjestima su po dva, paralelno postavljena, jedan neposredno do drugog. 

Osim deževičkog Brda, nekropole sa stećcima su registrirane i u Crkvenjaku (lokalitet Klupe), u Polju, u blizini Paškine Kave, u Komarima, u Rakovoj Nozi (lokalitet Škarine), u Pirinu (lokalitet Tisovik), u Bjelovićima (lokalitet Kaursko groblje), u Crnićkom Kameniku (lokalitet Kose) u Tomićima (njiva Lopata) i Mratinićima (lokalitet Kamen). Nekropole u Deževicama, Crkvenjaku, Komarima i Crnićkom Kameniku proglašene su nacionalnim spomenicima BiH.

Ovdje treba spomenuti i brojne druge primjere sačuvanih zanimljivih kamenih ostataka: to su, prije svih, mnogi primjerci kamene plastike, ostaci građevina iz raznih razdoblja, kao i bin'jek-taš, smješten ispred zgrade općine, koji je nekada, u doba vladavine Osmanlija, služio za uzjahivanje na konja.

 

impressum

 

click logo    designer