menu item
menu item
menu item jahanje
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item
menu item kultura
menu item sport

Srednjovjekovni grad (Bedem) i spomen-kapela kraljici Katarini

Područja u kojima se eksploatiralo srebro, olovo, bakar, željezo i druge rude, uz razvoj rudarstva i stalni tehnološki napredak, doživljavaju i trgovački procvat. To je razlog da u grad Kreševo dolaze bosanski velikaši i dubrovačka gospoda, a tu povremeno stoluje i bosanski kralj sa svojom svitom.

Ostake „slavnog grada Kreševa“ Kreševljaci i danas nazivaju jednostavno – Grad. Drugi naziv Grada je Bedem, zbog obrambenog nasipa koji se prostire srtom brda na kome je smještena utvrda. Od kraljevskog grada danas su ostale samo ruševine, no, skupina zaljubljenika u starine već je pokrenula inicijativu za njegovu obnovu, usmjerenu, uz ostalo, i u obogaćivanje turističke ponude.

U blizini ostataka srednjovjekovnog grada, godine 1996. izgrađena je kapela u spomen na posljednju bosansku kraljicu Katarinu Kosača, koja je, smatraju povjesničari, povremeno boravila i u kreševskoj utvrdi, a život je završila u progonstvu. Pokopana je u Rimu u franjevačkoj crkvi Ara Coeli 1478.godine.

 

impressum

 

click logo    designer