Dokumenti

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska  dozvola  je dokument (upravni akt - rješenje) na temelju kojega se može započeti gradnja građevine. Njime se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.

  

1. UZ ZAHTJEV ZA GRAĐEVINSKA DOZVOLA DOSTAVLJA SE:

 • ravosnažna urbanistička suglasnost,
 • izvod iz katastra za pripadajuću građevinsku parcelu,
 • dokaz o pravu građenja,
 • glavni ili izvedbeni projekat u tri  primjerka,
 • suglasnosti pribavljene na projektnu dokumentaciju,
 • administrativna  taksa.

 
2. USLOVI KOJE TREBA ZADOVOLJITI DA BI SE DOBILA GRAĐEVINSKA  DOZVOLA:
Građevinska dozvola je potrebna za: novoplaniranu građevinu, za rekonstrukciju, dogradnju, nadziđivanje, promjenu namjene građevine i konzervaciju građevine, za uklanjanje građevine ,rušenje, demontaža građevine ili dijela građevina.
Izvedbeni projekat mora biti izrađen prema urbanističkoj suglasnosti, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za građenje, odnosno vrste građevina.
Projektovanjem građevina i drugih zahvata u prostoru može se baviti pravno ili fizičko lice, registrovano za poslove projektovanja. Projektant, dipl.ing. sa položenim stručnim ispitom koji je registrovao djelatnost projektovanja u svojstvu fizičkog lica za pružanje konsultrantskih usluga, može po osnovu sklopljenih poslovnih ugovora sa pravnim licima za poslove projektovanja, obavljati poslove projektovanja. Fizičko lice koje gradi za svoje potrebe stambenu zgradu do 150 m2, može sam projektovati i provoditi nadzor ukoliko ima najmanje SSS tehničke struke sa tri godine radnog iskustva na poslovima projektovanja i ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o građenju.
Urbanistička saglasnost i građevinska dozvola ne može se donijeti za građevine koje su planirane suprotno važećem Planu, koje su izgrađene u zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima koja predstavljaju rezervirane površine ili površine na kojima je utvrđena namjena od javnog interesa za prostorni razvoj kantona, grada, općine; u zaštićenom historijskom području, području graditeljskog nasljeđa i drugim područjima utvrđenim posebnim uputstvom.

 
3. PERIOD VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Građevinska  dozvola  donosi se  u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, a najkasnije u roku od 60 dana.Građevinska  dozvola  prestaje da važi ako građenje ili radovi nisu započeti u roku od jedne godine od pravosnažnosti građevne suglasnosti. Rok se, izuzetno, može produžiti za još jednu godinu ako se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojim je izdato odobrenje za građenje.

Privitci:
DatotekaOpisKreatorVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PRIPREMU I IZRADU URBANISTIČKO-TEHNIČKE DOKUMETA~.pdf)ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PRIPREMU I IZRADU URBANISTIČKO-TEHNIČKE DOKUMETA~.pdf Kresevo.ba I administrator173 Kb
Preuzmite ovu datoteku (Zahtjev za izdavanje  odobrenja za građenje.pdf)Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje.pdf Kresevo.ba I administrator76 Kb
Preuzmite ovu datoteku (Zahtjev za izmjenu odobrenja za građenje.pdf)Zahtjev za izmjenu odobrenja za građenje.pdf Kresevo.ba I administrator105 Kb

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.