Odluke

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

Zaključak o usvajanju amandmana na Prijedlog Proračuna za 2013. godinu

ovilustracija

Na temelju članka 25. Statuta općine Kreševo, broj. 01- 02-670/08 od 8.V.2008. godine, Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj 28.XII.2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK  O USVAJANJU AMANDMANA NA PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA 2013.GODINU

I

Usvajaju se sljedeći amandmani na prijedlog proračuna Općine Kreševo za 2013.godinu:

Amandman I

Članak 1. prijedloga Odluke o usvajanju proračuna Općine Kreševo za 2013. godinu mijenja se i glasi: „Usvaja se proračun Općine Kreševo za 2013.godinu u iznosu od 1985500,00 KM sa utvrđenim prihodima i rashodima i to:

PRIHODI                   1.985.100,00 KM
RASHODI                 1.985.100,00 KM

 

Amandman II

Članak 2. mijenja se i glasi: „Sastavni dio ove odluke je izmjenjeni proračun Općine Kreševo za 2013. godinu.

Amandman III

„Na prihodovnoj strani prijedloga proračuna Općine Kreševo ek.k.730000 – tekuće potpore grantovi isnos od 290.000 KM povećati za 41.100 tako da iznosi 331.100,00 KM“.

Amandman IV

„Na rashodovnoj strani :
- ek.k.614 1261 Transfer sredstava za Općinske sportske igre   4000,00 KM
- ek.k.6143230 Transfer političkim strankama povećava se sa 17200,00 KM na 34200,00 KM
- ek.k.6143240 Transfer udrugama povećava se na 7200,00KM i raspoređuje na udruge iz domovinskog rata,
- ek.k.6144210 Transfer JU Dom zdravlja Kreševo povećava se za 2000,00 KM, odnosno sa 5000,00 KM na 7000,00 KM
- ek.k.6144220 Transfer JU Ljekarna povećava se za 6000,00 KM
- ek.k.6144230 Transfer JP Komunalno povećava se za 1200KM, odnosno sa 6000 na 7200,00 KM
- ek.k.6143117 Transfer televiziji TV KISS u iznosu od 3500,00 KM“

Amandman V

„Na rashodovnoj strani planirati i izdvojiti sredstva u visini od 5000,00 KM za rekonstrukciju i adaptaciju vjerske kuće u Crnićima.“   

 

II

Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  «Službenom glasniku općine Kreševo» ili na «Oglasnoj ploči Općinskog vijeća Kreševo».


Bosna i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                              PREDSJEDATELJ 
Broj:_______________ /12.                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Kreševo, 28.12.2012.godine                                                                                               Mirsad Beganović

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.