Odluke

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

Odluka o infrastrukturnim prioritetima

ovilustracijaNa temelju odredbe članka 25 Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 8.V.2008.,Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 28.XII., 2012., donosi:


ODLUKU o prioritetima izgradnje lokalne infrastrukture na području općine  Kreševo za 2012. godinu


Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prioriteti izgradnje lokalne infrastrukture kako slijedi:

Prioriteti u oblasti putnih komunikacija:

1.    Nastavak izgradnje puta Kreševo-Tarčin R443 -1500m
2.    Izgradnja i asfaltiranje puta Resnik-Polje-Volujak R443a
3.    Proširenje mosta i izgradnja autobusnog stajališta u selu Stojčići-Troska
4.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta na Trosci
5.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta na Bukvi
6.    Asfaltiranje dijela LP u selu Crnićki Kamenik – cca 200 m
7.    Nastavak rekonstrukcije i asfaltiranja puta Rakova Noga-Crnići u dužini od cca 2000 m
8.    Rekonstrukcija i asfaltiranje –zaselak Skobač - 377 m
9.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Crnići-Hodžići-Brkići -1200 m+Brkići-Groblje 1590 m= 2800 m
10.   Nastavak sanacije klizišta na putu Crnići-Crnićki Kamenik
11.   Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Botunja-Zabrđe cca 2300 m
12.   Asfaltiranje puta Bljinje-Vidosovići- 1458 m
13.   Rekonstrukcija  puta u selu Vranci
14.   Rekonstrukcija puta u selu Kojsina        
15.   Asfaltiranje loklnog puta Glavice-Lipa 1300 m
16.   Nastavak rekonstrukcije i asfaltiranja puta Rakova Noga-Miličevići - 322 m
17.   Uređenje parking prostora  u ul. Fra Grge Martića, Kraljice Katarine, Kralja Tomaša i ispred Srednje škole Kreševo    
18.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Stojčići-Kotarac - 200m   
19.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u Mahali
20.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Dusina-Deževice
21.    Izgradnja autobusnog stajališta sa nadstrešnicom u ulici Kralja Tomaša
22.    Rekonstrukcija mosta kod Lovačkog doma
                                                                                                                                                                                                                  

Prioriteti u oblasti vodoopskrbe:

1.   Vodovodna i kanalizacijska mreža kroz grad Kreševo
2.   Nastavak projekta zamjene azbestnih cijevi u mjestu Troska
3.   Održavanje lokalnih vodovoda i prirodnih izvora (u okviru ove stavke aktivnosti će biti usmjerene na snimanje stanja i procjenu potrebnih ulaganja za održavanje istih, kao i davanje prijedloga za hitne intervencije vezane za održavanje lokalnih vodovoda i prirodnih izvora),
4.   Izgradnja većeg rezervoara i vodovodne mreže u selu Crnićki Kamenik
5.   Nastavak izgradnje primarne vodovodne  mreže Rakova Noga-Crnići (raskrižje-Behaija 1700 m)

Prioriteti u oblasti zaštite voda i zaštite od voda:

1.  Povećan intenzitet i učestalost poplava (klimatske promjene i ljudske aktivnosti) - realizaciju projekata i u ovom segmentu uključiti u prioritete financiranja iz sredstava domaćih i stranih izvora
2.  Izgradnja objekata zaštite od poplava
3.  Regulacija i uređenje korita i obale rijeke Kreševčice
4.  Regulacija vodotoka potoka „Potočić“ Bjelovići 
 
Prioriteti u oblasti zaštite okoliša:

1.  Sanacija i uređenje gradske deponije „Dubrava“
2.  Uređenje šetališta (od Čelika do gradskog groblja) te popratnih turističkih sadržaja (mlin i sl.)
3.  Osiguranje kontejnera za seoska područja i sanacija divljih deponija
4.  Ograđivanje stočnog groblja u Vagnju
5.  Sanacija, održavanje i revitalizacija javnih zelenih površina

Sportsko-rekreacijski objekti:

1.  Nastavak izgradnje sportske dvorane  u mjestu Troska (izgradnja svlačionica, sanitarnog čvora...)
2.  Izgradnja nove sportske dvorane u osnovnoj školi u Kreševu
3.  Izgradnja sportskih terena u MZ

Javna rasvjeta:

Nastaviti će se aktivnosti kako bi se okončao Projekt rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete, a sve u okviru financijskih mogućnosti, i to:
- Paškina Kava –Polje
- Rakova Noga-Crnići
- Gornja Troska
- od Kreševa do raskrižja Vranci-Kojsina
- sela Bjelovići, Ramići, Bukva, Mratinići i ostala naseljena mjesta.
- zamjena običnih sijalica LED sijalicama u užem gradskom području

Ostali projekti:

-  Rekonstrukcija i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine (unutarnja rekonstrukcija i uređivanje zgrade vijećnice)
-  Opremanje vatrogasne jedinice tehničkom opremom

 

Članak 2.

Zadužuju se Općinski Načelnik i općinske Službe da urade potrebnu projektnu i drugu dokumentaciju te ih kandidiraju mjerodavnim domaćim i stranim donatorima te državnim institucuijama.

 

Članak 3.

Dinamiku i realizaciju prioriteta utvrđuju Općinski Načelnik i Kolegij Općinskog vijeća, a sukladno općim kriterijima:

- sudjelovanje korisnika
- povratničko selo
- postojeće stanje puta
- broj domaćinstava

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Općine Kreševo ili na oglasnoj ploči Općinskog vijeća.

 

 

Bosna i Hercegovina                                             PREDSJEDATELJ
Federacija Bposne i Hercegovine                           OPĆINSKOG VIJEĆA
Kanton Središnja Bosna/SBK                                  Mirsad Beganović
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Kreševo, 28.12.2012.

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.