Obavijesti vijeća

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

V. REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Grb kresevo

Dana 10. IV.2013.god. u uredu Općinskog načelnika održan je sastanak Kolegija Općinskog vijeća, na kome je utvrđen datum održavanja i dnevni red sjednice.

Sjednica će se održati u petak, 19.IV.2013. god. s početkom u 16 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Kreševo,

2. Izvješće o radu Policijske stanice Kreševo za 2012. godinu,

3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JKP „Komunalno“ Kreševo za 2012. godinu,

4.Razmatranje ostavke Silve Ivičević na dužnost člana Nadzornog odbora JKP „Komunalno“ Kreševo,

5.Izvješće o radu i financijskom poslovanju J.U. „Ljekarna“ Kreševo za 2012. godinu,

6.Izvješće o radu i financijskom poslovanju J.U. „Dom zdravlja“ Kreševo za 2012. godinu,

7.Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna općine Kreševo za 2012.godinu,

8.Prijedlog Odluke o reguliranju odnosa između javnog i nevladinog sektora,

9.Zahtjev za poništenje zaključka o davanju suglasnosti poduzeću „Nevra“ doo Kreševo broj:01-02-390/13 od 20.02.2013.godine,

10.Prijedlog Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izmještanje postojećeg trafoa, te postavljanje čelično-rešetkaste trafostanice /ČRTS/ zbog pristupanja nepotpunom izvlaštenju ustanovljenjem služnosti,

11.Prijedlog Rješenja o izuzimanju građevnog zemljišta za izgradnju Športske dvorane,

12.a) Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra na k.p. 1797 K.O. Mratinići,

     b) Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta J.P.Hrvatske telekomunikacije   d.d. Mostar radi izgradnje telekomunikacijskog objekta,

13.Prijedlog odluke o prosječnoj konačnoj građevnoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine općine Kreševo za 2012.godinu,

14.Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničkih zona u Resniku, Kreševo,

15.Prijedlog Odluke o odobravanju provedbe postupka prodaje Benziske crpke na Trosci, Kreševo, putem licitacije – javnog nadmetanja, 

16.Vijećnička pitanja.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      PREDSJEDATELJ

                                                                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                    Mirsad Beganović v.r.

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.