Obavijesti vijeća

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

Program rada Općinskog vijeća za 2013. godinu

ovilustracijaNa temelju članka 25 Statuta Općine Kreševo broj: 01-02-670/08 od 8.V.2008. godine, Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj 28.XII..2012. godine, d o n i j e l o  je:

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA  KREŠEVO ZA 2013. GODINU

Programom rada Općinskog vijeća Kreševo za 2013. godinu utvrđuju se poslovi i zadaci, odnosno pitanja koja će se raspravljati, razmatrati i usvajati na sjednicama Općinskog vijeća Općine Kreševo tijekom 2013. godine. Ovim programom utvrđuju se nositelji poslova i zadataka te obrađivači i predlagači materijala, kao i rokovi za razmatranje, odnosno usvajanje određenih akata na sjednicama Općinskog vijeća. Pored pitanja utvrđenih ovim Programom, vijećnici Općinskog vijeća mogu davati inicijative za razmatranje i usvajanje i drugih pitanja koja se nametnu svojom aktualnošću i koja su značajna za ostvarivanje društvenog i ekonomskog života građana Općine Kreševo.

Program rada Općinskog vijeća Općine Kreševo za 2013. godinu temelji se na odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Statuta Općine Kreševo, te Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH,  kao i drugim zakonskim propisima.
 
MATERIJALI – PITANJA ZA RAZMATRANJE I USVAJANJE:

I – PRVO TROMJESEČJE (I. – III.)

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE METRA ČETVORNOG KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPČINE KREŠEVO U 2012. GODINI

OBRAĐIVAČ:  Služba za civ.zaštitu, urbanizam, imov.-pravne poslove i katastar nekretnina
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ:  Općinski načelnik i pomoćnici načelnika
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU SPORTSKOG SAVEZA OPĆINE KREŠEVO ZA 2012.GODINU

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU JAVNIH PODUZEĆA I JAVNIH USTANOVA ZA 2012. GODINU:
1. JKP „KOMUNALNO“ Kreševo
2. URED ZA ZAPOŠLJAVANJE Kreševo
3. JU DOM ZDRAVLJA Kreševo 
4. JU LJEKARNA Kreševo
5. JU DJEČJI VRTIĆ „Radost“ Kreševo

OBRAĐIVAČ:  Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb i Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu u suradnji sa Nadzornim odborom i Upravnim vijećem poduzeća i ustanova
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA GRAĐANA – NVO KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ: OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
PREDLAGAČ: PREDSJEDNIK OIP-a.

IZVJEŠTAJ O RADU POLICIJSKE STANICE KREŠEVO ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ: Policijska stanica Kreševo
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO ZA 2012. GODINU
OBRAĐIVAČ: Policijska stanica Kreševo
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O PROVEDENIM IZBORIMA ZA VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA U MZ KREŠEVO I MZ CRNIĆI

OBRAĐIVAČ:Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ:Općinski načelnik


II – DRUGO TROMJESJEČJE (IV. – VI. )

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA PERIOD
1.I.- 31.III.2012. GODINE

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O STANJU PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ:  Služba za civ.zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina i Dragovoljno vatrogasno društvo Kreševo
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

UTVRĐIVANJE   PRIZNANJA ZA DODJELU U 2012. GODINI

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

ODLUKA O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU HKD „NAPREDAK“ KREŠEVO ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu.
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO ZA PERIOD SIJEČANJ – LIPANJ 2013. GODINE
 
OBRAĐIVAČ: Policijska uprava Kreševo
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb
PREDLAGAČ: Općinski načelnik


III – TREĆE TROMJESJEČJE (VII.-IX.)

IMENOVANJE ORGANIZACIJSKOG ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE I PROSLAVU DANA OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ: Kolegij Općinskog vijeća
PREDLAGAČ: Kolegij Općinskog vijeća

INFORMACIJA O PROBLEMIMA SKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA, TE UKUPNOG STANJA U OBLASTI EKOLOŠKE
ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb i inspektor za zaštitu okoliša, lokalne putove i komunalne poslove
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O USPJEHU UČENIKA I POSTIGNUTIM REZULTATIMA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO NA KRAJU ŠKOLSKE 2012./2013. GODINE

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO U ŠKOLSKOJ 2012./2013.GODINI

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA PERIOD

1.I.- 30.VI.2013. GODINE

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN POLITIKE ZA MLADE NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za pitanja mladih
PREDLAGAČ: Predsjedatelj Općinskog vijeća


IV – ČETVRTO TROMJESEČJE (X.-XII.)

INFORMACIJA O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ: Služba za financije društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE KREŠEVO ZA 2014. GODINU

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KREŠEVO ZA 2014. GODINU

OBRAĐIVAČ: Kolegij OV-a, Tajnik Općinskog vijeća i Povjerenstvo za Statut i propise
PREDLAGAČ: Predsjedatelj Općinskog vijeća


ZAVRŠNI DIO:

Pored naprijed navedenih pitanja u ovom Programu, Općinsko vijeće će razmatrati i usvajati:

• izbor i imenovanja prema ukazanoj potrebi,
• izmjene i dopune postojećih odluka i drugih akata,
• rješenja i zaključke Općinskih službi,
• utvrđivati zaključke provedenih javnih rasprava o pitanjima iz nadležnosti Skupštine   Srednjobosanskog Kantona,
• i druga pitanja koja se nametnu svojom aktualnošću, u skladu sa Ustavnom, zakonom i Statutom Općine.
Obrađivači materijala dužni su blagovremeno pripremiti materijale. Odluke, rješenja, i programi u načelu se razmatraju u formi prijedloga, a iznimno se mogu razmatrati prvo u formi nacrta potom u formi prijedloga. Za realizaciju ovog Programa brine se Predsjedatelj Općinskog vijeća i njegov zamjenik, Tajnik Općinskog vijeća i Povjerenstvo za Statut i propise Općinskog vijeća  Kreševo.


Bosna i Hercegovina                                                                                PREDSJEDATELJ
Federacija Bosne i Hercegovine                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA
KANTON SREDIŠNJA BOSNA                                                                     Mirsad Beganović     
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKO VIJEĆE

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.