Početna

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

Općinske službe

Načelnik odgovara

OPĆINSKI GLASNIK

Informativni portal

Javni poziv općinama za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena

Na osnovi člana  9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog Kantona“, broj:8/03 i 14/03), te člana 9. i 58.Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog Kantona“, broj 8/05 i 3/10) a na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog Kantona, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2017.godinu, broj: 01-02.82/17 od 24.2.2017.godine, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta objavljuje

 

                                        J A V N I   P O Z I V - OPĆINAMA

                 za dostavljanje prijava za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena sa transfera za sport iz Budžeta Srednjobosanskog Kantona

                                             za 2017. godinu u iznosu od 100.000,00 KM    
  

I Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu finansijskih sredstava lokalnim zajednicama (u daljem tekstu: općine) za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata i terena od javnog interesa u oblasti sporta na prostoru Srednjobosanskog  Kantona (u daljem tekstu: Kanton) u 2017.godini, koje podnosioci  predlažu na osnovu ovog Javnog poziva.

 


II Opći uslovi za podnošenje prijava

 

Pravo na podnošenje prijava za dodjelu finansijskih sredstava za sportske objekte i terene  imaju općine sa prostora Kantona u 2017. godini, koje ispunjavaju sljedeće uslove:

- dokaz da je objekat od javnog interesa (izjava ili potvrda)

- potvrdu da je Budžetom općine za 2017.godinu osiguran dio sredstava za realizaciju projekta (predračun radova na izgradnji, rekonstrukciji, opremanju sportskog objekta ili terena)

- garanciju od općine da nema zakonskih smetnji  za izvođenje navedenih radova

 

 

III Kriteriji za raspodjelu finansijskih sredstava


- značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uslova za sportsko-rekreativne aktivnosti i  vrhunski sport

- postojeće stanje objekta

- neophodnost radova (izgradnja ili rekonstrukcija svlačionica, uređenje igrališta, izgradnju ograde oko igrališta, uvođenje sistema grijanja, interventna sanacija objekta ili izgradnja novog objekta u fazama)

- izvori finansiranja radova na sportskom objektu/terenu  (dokaz o ostalim izvorima finansiranja)

- obim korištenja objekta i broj korisnika

 

 

IV Kriteriji vrednovanja prijava

 

 U skladu s navedenim, kriteriji za vrednovanje prijave su:

- kvaliteta prijedloga projekta (ekonomičnost i mogućnost realiziacije projekta),

- kvaliteta Budžeta (finansijska potpora iz drugih izvora te realan plan osiguranja sredstava za realizaciju projekta),

- doprinos razvoju sporta na prostoru Kantona,

- doprinos radu s mladima u sportu,

- doprinos poboljšanju uslova za treniranje i takmičenje,

- doprinos provođenju sportske rekreacije i poduke,

- da doprinose podizanju cjelokupne kvalitete života stanovništva na prostoru općine i KantonaV Odlučivanje o prijavama

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) osnovat će Komisiju za sprovođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata i terena za 2017. godinu. Komisija će razmatrati podnesene prijave projekata te izvršiti vrednovanje i odabir istih po navedenim kriterijima te pripremit prijedlog dodjele sredstava. Odluku o odobrenju sredstava donijet će Vlada Kantona na osnovu prethodno navedenog prijedloga Komisije. Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljena u Službenim novinama Kantona i na web stranici Ministarstva (www.mozks-ksb.ba).


Jedna općina može prijaviti najviše dva projekta, a za svaki projekat treba dostaviti Obrazac za prijavu projekta i dokumentaciju navedenu u članu II i III.VI Korištenje odobrenih sredstava

 

S korisnikom sredstava zaključuje se Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze korisnika i Ministarstva.


Odobrena sredstva korisnik je dužan namjenski utrošiti te o tome podnijeti pismeni izvještaj najkasnije do kraja mjeseca februara naredne godine, a ukoliko se ne utroše do tada, moraju se vratiti u Budžet Kantona kao i u slučaju odustajanja.VII Postupak podnošenja prijave

 

Obrazac za prijavljivanje zainteresirani mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva.                                                    

                                                     (www.mozks-ksb.ba)

 

Prijave na Javni poziv sa obaveznom dokumentacijom navedenom u članu II i III te popunjen Obrazac za prijavu projekta, dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:


Javni poziv općinama za dodjelu sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje javnih sportskih objekata i terena - NE OTVARATI

 

Rok za dostavu prijava na Javni poziv počinje od dana objave na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta www.mozks-ksb.ba  i traje do 17.4.2017. (ponedjeljak).


Prijave se dostavljaju na protokol Vlade SBK/KSB ili putem pošte na adresu:

 SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

                    

Ul. Stanična 43

                                                                     72 270 Travnik 

      

Nepotpune i zakašnjele prijave neće biti razmatrane.

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.

Vijesti kresevo.info