Početna

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

Općinske službe

Načelnik odgovara

OPĆINSKI GLASNIK

Informativni portal

Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi jednog od sljedećih navedenih područja:

  1. Obrazovanje
  2. Kultura
  3. Humanitarno djelovanje
  4. Sport
  5. Okoliš


Vrijeme trajanja


6.03. - 14.04.2017. godine

Sve prijave na Natječaj mogu se podnijeti najkasnije do 14.4.2017. godine do 16 sati na način kako je to definirano ovim pravilima u dijelu „Način prijave projekata“.

Uvjeti sudjelovanja 

Sudionici Natječaja mogu biti samo pravne osobe (udruženja, savezi, klubovi, javne ustanove i druge vrste institucija/organizacija) s registriranim sjedištem u Bosni i Hercegovini, čiji su projekti isključivo namijenjeni za pomoć osobama u dobi do 18 godina i osobama pod starateljstvom


Sudionik Natječaja može prijaviti samo jedan projekat u jednoj od definisanih pet kategorija


Sudionik Natječaja može prijaviti samo onaj projekat čija je realizacija planirana u periodu od 1.08.2017. do 31.07.2018. godine.


Sudionici Natječaja sami snose troškove prijave.


Između učesnika Konkursa s jedne strane, te Raiffeisen banke i/ili njenih zaposlenika s druge strane, ne smije biti bilo kakvih sukoba interesa (npr. rodbinske veze)


Način prijave projekata


Neophodno je preuzeti elektronsku Prijavnicu za Konkurs ovdje.


Prijavnicu je potrebno elektronski popuniti, isprintati i zajedno sa pratećom dokumentacijom poslati putem pošte na sljedeću adresu:


Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Marketing i korporativne komunikacije&upravljanje održivošću
Zmaja od Bosne bb (Zgrada „A“)
71000 Sarajevo
s naznakom “Konkurs za dodjelu sponzorstava/donacija“


Kompletiranu dokumentaciju za prijavu na Konkurs moguće je
dostaviti/predati i na Protokol Banke na istoj adresi.

Prateću dokumentaciju koju je neophodno priložiti uz Prijavnicu čini:

1. Opis projekta sa navedenim planovima, ciljevima, očekivanjima, načinom evaluacije itd., ne duži od četiri stranice A4 formata kucanog teksta u fontu Times New Roman, veličine slova 11 ili 12

2. Financijski plan projekta (prihodi, rashodi, plan izvora finansiranja)

3. Kopija rješenja o registraciji udruženja/organizacije nosioca projekta – i to sa posljednjim statusnim izmjenama, ne starijeg od 6 mjeseci

4. Kopija lične karte odgovornog lica udruženja/organizacije nosioca projekta

5. Finansijski izvještaji (bilans stanja i bilans uspjeha) o poslovanju udruženja/organizacije nosioca projekta u 2016. godini

6. Biografije voditelja projekta i odgovornog lica udruženja/organizacije nosioca projekta

7. Instrukcija za uplatu sredstava samo u slučaju da je nosilac projekta javna ustanova koja posluje trezorski; instrukcija treba sačinjavati sljedeće podatke: broj transakcijskog (trezorskog) računa, ime banke kod koje se isti vodi, vrstu prihoda, šifru općine i broj budžetske organizacije


Podnošenje prijave na Natječaj podrazumijeva predaju kompletirane dokumentacije na poštu ili direktno u prostorije Banke do definisanog vremenskog roka


Dostavljena dokumentacija za prijavu na Konkurs se ne vraća učesniku Konkursa bez obzir na ishod prijavljenog projekta


Raiffeisen banka zadržava pravo tražiti učesniku Konkursa i dodatnu dokumentaciju koju je isti u obavezi obezbijediti u traženom roku (npr. uvjerenja o nekažnjavanju ili nevođenju krivičnog postupka i sl.)


VAŽNO!


Na Natječaju neće biti razmatrana:

- prijave fizičkih lica,

- prijave projekata koji se ne odnose na definisana područja i kategorije korisnika,

- prijave projekata čija realizacija nije planirana u skladu sa definisanim periodom realizacije iz ovih pravila

- prijave koje se podnesu nakon definisanog vremenskog roka,

- prijave koje ne budu sadržavale kompletiranu dokumentaciju definisanu ovim pravilima (Prijavnica i prateća dokumentacija)!


Način odabira projekata


Odluku o dodjeli sponzorstava/donacija donosit će posebna komisija koju imenuje Raiffeisen banka

Raiffeisen banka zadržava pravo dodijeliti sponzorstvo/donaciju sudioniku Natječaja u djel0mično zatraženom iznosu


Objava rezultata


Rezultati Natječaja objavljuju se najranije 70 (sedamdeset) dana od dana zatvaranja Konkursa i to u dnevnim novinama Dnevni avaz, Dnevni list i Euroblic, te na web stranici banke www.raiffeisenbank.ba


Odobreno sponzorstvo/donacija i uplata sredstava dalje se realizuju u skladu sa procedurama Raiffeisen banke o čemu se svaki dobitnik sponzorstva/donacije naknadno blagovremeno informira


Dobitnici sponzorstva/donacije dužni su, na zahtjev Raiffeisen banke, u bilo kojem trenutku, dostaviti pisani izvještaj i dokaze o realizaciji projekta za koji je Banka sredstva odobrila i uplatila.

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.

Vijesti kresevo.info